Have question?

Projekt ZMYSŁY

„Zmysły” dyplom magisterski w pracowni prof. Piotra Gawrona, rzeźby sensoryczne działające na zmysły: wzroku, dotyku, słuchu i zapachu; czerwona glina szamotowa, porcelana i pigmenty, wypał w piecu elektrycznym w temperaturze 1250 stopni C, wymiary: 80 cm x 34 cm x 34 cm, 29 cm x 30 cm x 30cm oraz 180 cm x 34 cm x 34 cm. Miejsce realizacji: Fundacja SYNAPSIS.

"Zmysły II" - rozbudowa dyplomu magisterskiego w ramach projektu stypendialnego finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Miejsce realizacji: Fundacja SYNAPSIS.

"Zmysły III" – zespół rzeźb sensorycznych o zwierzęcych kształtach. Projekt zrealizowany w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie dzięki stypendium ze środków m.st. Warszawy.

  • Zmysły III
    Zmysły III
  • Zmysły I i II
    Zmysły I i II
  • Zmysły I i II
    Zmysły I i II
TOP
Facebook